Reklamační hlášení

Toto reklamační hlášení platí po dobu 30 dnů od data vystavení.
ODPOVÍDAJÍCÍ KREDIT BUDE VYSTAVEN NA SKUTEČNĚ PŘIJATÉ POLOŽKY.

  • Zákazník
  • Typ reklamovaného materiálu
  • Odůvodnění reklamace

Zákazník


Kontaktní osoba


Reklamace


Stav počítadla - Totalizeru

Reklamované díly


Vrácení na sklad -20%

Důvod pro vrácení materiálu